dilluns, 10 de setembre del 2018

CIEACOVA. CALENDARI DE LES PROVES (convocatòria gener 2019)
2018 Novembre
Dies 19 al 27………….. del 19 al 27 de novembre (Termini de preinscripció exclusivament per als col·lectius del punt 1r)
Dia 29…………………… Informació a les persones admeses que poden realitzar la matrícula (informem per correu electrònic)
Dies 29/11 al 5/12….. del 29 de novembre al 5 de desembre (Període de matriculació només per a les persones admeses)
2018 Desembre
Fins al 10…………….. És l’últim dia que es pot sol·licitar la devolució del pagament de les taxes de la matrícula al correu prova@umh.es
2019 Gener
Dia 14…………………. Proves orals nivells A2-B2-C2………
Dia 16…………………. Publicació resultats proves orals nivells A2-B2-C2
Dia 18…………………. Proves orals nivells B1-C1……………
Dia 23…………………. Publicació resultats proves orals nivells B1-C1
Dia 24…………………. Proves escrites nivells A2-B2-C2 …
Dia 25…………………. Proves escrites nivells B1-C1………..
PROVES D'ACREDITACIÓ VALENCIÀ (CIEACOVA)

Pàgines vistes en total