RECURSOS

 

EXPRESSIÓ ESCRITA

MAJÚSCULES I MINÚSCULES 

 

EXPRESSIÓ ORAL 


ÀUDIOS PER A LA MILLORA DE L'EXPRESSIÓ ORALRECURSOS DE VALENCIÀ 

EXPRESSIÓ ESCRITA

Consells de redacció.
La notícia  activitats
Passos essencials per a redactar
Connectors/Conjuncionsexercici 1exercici 2.  
Exercici - Esmena les errades (prova inicial de B1 per al curs de C1)(05.12.2015)
Exercici - Esmena les errades (exercici del resum de 90 mots)(16.01.2016)
Diccionari de sinònims 


Dictats


EXPRESSIÓ ORAL

Obertura vocàlica e/o
Estructures per al discurs oral
LLENGUA ORAL

CONEIXEMENTS LEXICOGRAMATICALS

QUADERN B2
Gramàtica Zero
Exercicis UPV 
VÍDEOS de gramàtica

Funcions dels pronoms febles
Pronoms relatius
Exercicis amb "que" 
Preposicions A i EN 
Preposicions PER i PER A 
Preposicions CAP i CAP A
Preposicions FINS i FINS A
CONEIXEMENTS GRAMATICALS (C2)
      
EXÀMENS JQCV


EXERCICIS EN LÍNIA
Bloc que recull enllaços de recursos en valencià 
(diccionaris generals, vocabularis específics, programari, descàrregues, etc.)
RECURSOS DIVERSOS

LÈXIC
VOCABULARI EN IMATGES

MÚSICA (audicions)
     

         Recomanacions  per Internet

1 comentari:

Pàgines vistes en total