dilluns, 18 de febrer de 2019

PROVES DE LA CIEACOVA

 Període d’inscripció
El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció per
a la convocatòria de maig-juny de 2019 estarà comprés entre el dilluns 25 de març i el dilluns 8 d’abril de 2019.

NIVELL C1
PROVA ORAL: 30/31 DE MAIG.
PROVA ESCRITA: 7 DE JUNY.

Pàgines vistes en total