dijous, 21 de setembre de 2023

 2n BAT (21-09-23)

SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS

1. a) vull, sigues b) crec, sàpies/sàpigues c) insistisques, faré  d) responent, tret  e) caent, pogut f) acabà, tornàrem g) dient, destruït h) faig, faça  i) vol, parlem  j) deia, diu k) agraeix / agraïx, produïm l) rebera, sabera  m) escriga, aconseguirà  n) digues, creuran  o) transmetia, acostava  p) rigueres, miraria q) veig, supose.

2. a) aprenent  b) rebut  c) faces, isques  d) sigut, segut e) véiem f) recórrega g) traent/traient h) cus, cull i) corrent, resolent j) cregueu, creieu  k) responent l) merescut m) mantingudes, excloses n) begueu, beveu o) difós p) tussen q) romàs r) tragueu, traeu/traieu s) vivint, entén.

diumenge, 5 de març de 2023

RECURSOS EN LÍNIA 

Web de recursos de l'IEC

Web que recull recursos i eines molt útils per a l'aprenentatge i ús de la llengua. Creada per l'Institut d'Estudis Catalans.


Pàgines vistes en total