dimarts, 12 de juliol de 2016

L'ARTICLE NEUTRE "LO"

L'article neutre "lo" s'usa en castellà amb dues funcions: funció abstractiva o generalitzadora i funció intensificadora, però en valencià cal evitar-ne l'ús, ja que és totalment incorrecte.
Segons la funció que té, farem servir uns mecanismes o altres per tal de substituir-lo:

a) Funció generalitzadora o abstractiva*"Va resoldre lo més urgent abans del viatge" . En aquest cas el "lo" té un valor abstracte i, per tant, podem substituir-lo amb 4 estructures diferents: els demostratius neutres (això, açò o allò), l'article el (por reforçar-se amb tot), alguns mots comodins o generalitzadors (fet, cosa, tema, assumpte...) o algunes expressions més genuïnes (*lo cert per la veritat).
"Va resoldre allò (les coses més urgents) més urgent abans del viatge".

b) Funció intensificadora: *"No saps lo difícil que és aprendre xinés". Per a substituir el "lo" no usarem els mecanismes anteriors, sinó que haurem d'utilitzar-ne d'altres, com ara: tan...com, d'allò, com, molt, tant...
"No saps com de difícil és estudiar xinés".
RECORDEU: Mai no podeu fer servir el quantitatiu quant amb valor intensificador. Per tant, una oració com aquesta és gramaticalment incorrecta: "He suspés l'examen, i no pots imaginar-te quant havia estudiat". La forma correcta és: "He suspés l'examen, i no pots imaginar-te com havia estudiat".

D'altra banda, cal tenir en compte una sèrie de modismes i frases fetes per evitar construccions incorrectes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pàgines vistes en total